Typem ubezpieczenia, które ostatnimi czasy jest coraz bardziej popularne jest ubezpieczanie wspólnot mieszkaniowych. Całościowa obsługa brokerska proponowana przez biuro brokerskie Adler Brokers obejmuje: kontrolę oraz obsługę wdrożonego programu, aktywną pomoc w procesie likwidacji szkód, budowę indywidualnego programu ubezpieczenia. W ramach budowy programu ubezpieczeniowego oferowane są: ocena i identyfikacja rodzaju a także wielkości zagrożeń a także ryzyka związanych lub występujących w prowadzonej działalności, gruntowna a także rzetelna analiza istniejącego programu ubezpieczeń lub zawartych polis, eliminacja zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia niekorzystnych dla Ubezpieczającego, wdrożenie przygotowanego programu na warunkach wybranej oferty, negocjowanie ceny a także szczegółowych warunków umów, z uwzględnieniem indywidualnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej, przygotowanie optymalnego programu ubezpieczenia z uwzględnieniem wszystkich technicznych aspektów umów ubezpieczenia (sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne, limity odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, udziały własne w szkodzie), zebranie ofert z rynku, rzeczowa ich analiza oraz przedstawienie pisemnej rekomendacji klientowi. Zastanawiając się nad pracą brokera należy przede wszystkim pamiętać, iż brokerzy ubezpieczeniowi pracują na rzecz podmiotu poszukującego ochrony, nie firmy ubezpieczeniowej. Rzetelny broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy swojego klienta, jest jego doradcą i adwokatem. Nie stoi zaś po stronie jakiejkolwiek firmy ubezpieczeniowej. W ramach kontroli a także obsługi wdrożonego programu oferowane są: natychmiastowe reagowanie na nowe potrzeby ubezpieczeniowe klienta, dostosowywanie programu do zmieniających się potrzeb klienta, administracja polisami – monitorowanie terminów płatności, aktualizacja danych i sprawdzanie terminów ekspiracji, nadzór nad realizacją wdrożonego programu i ocena jego przebiegu. W ramach aktywnej pomocy w procesie likwidacji szkód oferowane są: negocjowanie wysokości świadczeń a także odszkodowań, prowadzenie statystyki szkodowej swoich klientów, w razie konieczności aranżacja współpracy z rekomendowaną kancelarią prawniczą, dbanie o przestrzeganie przez firmy ubezpieczeniowe ustawowych terminów wypłat, pomoc już na etapie zgłaszania roszczenia bądź szkody. Do szczegółowego zakresu naszych usług należą takie działania jak: gwarancje ubezpieczeniowe – wyliczanie a także selekcja, ubezpieczenie budowy dla inwestora, ubezpieczenia finansowe działań biznesowych i podmiotów gospodarczych.