Sprawne funkcjonowanie urzędów miejskich a także państwowych wymaga bezawaryjnego i niezawodnego funkcjonowania systemów komputerowych dedykowanych do prowadzenia ewidencji spraw mieszkańców. Sprawnie działająca e-administracja gwarantuje zadowolenie z załatwianych postępowań urzędowych i płynne funkcjonowanie urzędów. Nasze przedsiębiorstwo prowadzi zarządzanie infrastrukturą IT w ramach obsługi jednostek samorządu terytorialnego a także podmiotów gospodarczych, a także prowadzi outsourcing usług IT. Prowadzona integracja systemów IT zapewnia korzystniejszą efektywność działania, bardziej efektywne zaszeregowanie zasobów organizacji, optymalizację procesów biznesowych oraz zdecydowanie zmniejsza ryzyko operacyjne w bieżącym zarządzaniu przedsięwzięciami gospodarczymi.
Informatyzacja polskiego sektora bankowego to skomplikowany oraz złożony proces trwający od rozpoczęcia transformacji ustrojowej w naszym kraju. W jego ramach tworzone jest zaawansowane oprogramowanie bankowe wspierające procesy zarządzania w takich dziedzinach biznesowych jak: ryzyko w przedsiębiorstwie finansowym, ryzyko finansowe w działaniach strategicznych, ryzyko kredytowe w polityce kredytowej, ryzyko płynności aktywów bankowych, ryzyko prawne w działalności banków, ryzyko rynkowe albo też zarządzanie ryzykiem operacyjnym w banku.

Oprogramowanie dla banków realizuje również funkcje związane ze wsparciem rachunkowości oraz księgowości bankowej, lecz także obsługuje instytucje finansowe w zakresie przepisów narzucanych przez ‘Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy’. Niezwykle ważnym elementem przejrzystości a także bezpieczeństwa całego sektora finansowego jest dbałość o wprowadzanie do systemu jedynie pochodzących z prawnie dozwolonych źródeł środków finansowych. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy a także legalizowaniu ich w systemie finansowym to jeden z najważniejszych czynników decydujących o stabilności całego sektora bankowego w naszym kraju. Innym ważnym modułem oprogramowania bankowego jest sprawozdawczość bankowa i jej informatyczna obsługa.

Jako podmiot mający sprawować opiekę oraz regulować polski rynek bankowy powołana do istnienia została Komisja Nadzoru Bankowego. Do jej grona zostały powołane osobistości uczone w teorii i praktyce bankowej, posiadające sporą wiedzę z obszaru prawa bankowego a także problematyki finansów. Komisja powołała do życia bankowy fundusz gwarancyjny z zamiarem ochraniania wkładów klientów takich instytucji finansowych jak mBank, PKO BP, Polbank a także wszystkich innych w Polsce funkcjonujących. Bankowy fundusz gwarantowany zwany także funduszem gwarancji bankowych współtworzą obligatoryjne przelewy finansowe polskich instytucji bankowych, a więc w zasadniczej mierze banków.

Istotnym czynnikiem naszej strategii jest działów HR pomoc w procesie zarządzania w sektorze ubezpieczeniowym, administracji publicznej a także bankowym. Rola działów Human Resources, a w szczególności przeprowadzanych procesów HR zadecydowały o tym, iż system HR a także jego informatyzacja urosły do rangi jednego z kluczowych obszarów operowania naszego biznesu.